Съобщение: УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ОТ 01.04.2024 ОФИСА И СКЛАДА НИ СЕ НАМИРАТ НА НОВ АДРЕС : ул . "Академик Игор Курчатов" 1 , в близост до складовете на голден 2 и шихо.Локация може да видите в секция КОНТАКТИ P.S РАБОТНОТО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ Е ОТ 10:30 ДО 16:30 ч

Политика за поверителност

 

Обща информация

 

От 25 май 2018г. е в сила Общ регламент за защита на личните данни (GDRP - General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз (ЕС). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на електронни търговски услуги, „Кавалер Ем“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "КАЛЕНДА " ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 201182312
  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Радост № 8
  Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, жк. Трошево, бл. 38
  Данни за кореспонденция: гр. Варна, жк. Трошево, бл. 38
  E-mail: office@calenda.bg
 3. Телефон.: +359 894 008 999

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„Календа“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 

Чл. 1. (1) „Календа“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги посредством електронен магазин www.calenda.bg , получаване, обработване и изпълнение на поръчки и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) „Календа“ ЕООД действа в качеството си на администратор, обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.
 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) „Календа“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги като електронен магазин и обработка на Вашите поръчки, включително за следните цели:

(2) „Календа“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Календа“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни събира, които обработва и съхранява „Календа“ ЕООД

 

Чл. 3. (1) „Календа“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Въз основа на извършената оценка на въздействието, Администраторът на лични данни счита, че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от по електронен път“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници Администраторът на лични данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима.

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници Администраторът на лични данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима.

 

(2) „Календа“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Други данни, които Team DigitalOcean обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Team DigitalOcean събира данни за използвания IP адрес.

 

(3) „Календа“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от Администратора на лични данни от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Календа“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или за постоянно при извършване на покупка без регистрация и докато клиентът не заяви изрично несъгласие/отказ за съхранение на неговите лични данни. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

 (2) „Календа“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Календа“ ЕООД или друго.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ) „Календа“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ) „Календа“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Календа“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) „Календа“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. С това действие Вие запазвате правото да разглеждате електронния магазин www.calenda.bg и предлаганите продукти, както и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.


Право на достъп

 

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Календа“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Календа“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Календа“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

 

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Календа“ ЕООД.

 

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Календа“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Календа“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) „Календа“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Календа“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Календа“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Календа“ ЕООД.

(4) „Календа“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на преносимост

 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Календа“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Календа“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

 

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Календа“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Календа“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Календа“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 14. (1) Ако „Календа“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Календа ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

 

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.