Съобщение: УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ОТ 01.04.2024 ОФИСА И СКЛАДА НИ СЕ НАМИРАТ НА НОВ АДРЕС : ул . "Академик Игор Курчатов" 1 , в близост до складовете на голден 2 и шихо.Локация може да видите в секция КОНТАКТИ P.S РАБОТНОТО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ Е ОТ 10:30 ДО 16:30 ч

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ КАЛЕНДАЕООД УСЛУГИ –

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.calenda.bg

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

     1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Календа“   ЕООД, наричан  по-долу ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите си посредством електронен магазин www.calenda.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
     2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.calenda.bg, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
     3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.calenda.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ   продуктовата линия на търговеца.
     4. След кликане на бутона "Плащане", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в неговата количка в www.calenda.bg. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
     5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
     6. Договорният език е български, а плащанията   ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

II ДОСТАВКА

 

 

     7. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност   за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
     8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
     8а. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
     8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа  от получаването й.

     9. Продукти, представени в електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА и заявени от потребител, но към момента на заявката не са налични в склада му, ще бъдат предадени на куриер по реда на настоящите Общи условия в срок до 10 работни дни след получаване на заявката. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща изрично писмено съобщение на потребителя.

 

     10. Поръчаните продукти се заплащат чрез наложен платеж при получаване на стокaта от куриера  , чрез банков превод по сметка на търговеца.

III ЦЕНИ

 

     11. Цените, посочени на сайта не включват доставка до клиента. Достаквата се изършва посредством използването на куриерска фирма ЕКОНТ или Спиди , или друг куриер заявен от получател. Цената за доставка се определя спрямо тарифния калкулатор на куриерската фирма

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

     12. Потребителят има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на електронния магазин www.calenda.bg
     13. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
     14. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

     15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата   www.calenda.bg
     16.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

    17.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

     18. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
     19. ТЪРГОВЕЦА   има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.calenda.bg
     20. ТЪРГОВЕЦЪТ   има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.calenda.bg
     21. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
     22. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационни те съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на ТЪРГОВЕЦА   във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
     23. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

     24. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“(cookies). „Бисквитките“ представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

     25. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация. Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат да бъде закрит техният потребителски профил.

     26. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

     27. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 

     28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

     29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

 

VIII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

 

     28. Според разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. Разходите по транспорт и доставка на отказаните продукти са за сметка на клиента.

      29. Рекламация на стока може да се направи в случаите, когато:

- стоката има фабричен дефект;

- стоката не отговаря на обявения размер и вид

В тези случаи е необходимо потребителят да се свърже с ТЪРГОВЕЦА чрез   office@calenda.bg   или на тел. +359 894 008 999 и да заяви, че желае замяна или връщане на стоката. Връщането трябва да се извърши до офис на куриерската фирма и е за сметка на клиента. След получаването и констатирането на дефекта или несъответствието, в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на върнатата стока, ще бъде заменена с друга или изплатена сумата. В тези случаи транспорта е за сметка на Кавалер Ем.

 

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

   30. Под “Потребител/клиент” се разбира всяко дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
    31. Под “Поръчка” се разбира направената от Потребителя заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
    32. „Електронен магазин” е интернет сайтът с адрес: www.cavalier.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
    33. „ТЪРГОВЕЦ“   е „Календа “ ЕООД, чрез собствения си електронен магазин с адрес www.calenda.bg, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. ТЪРГОВЕЦЪТ е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.   

    34. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между ТЪРГОВЕЦ и Потребител.

    35. „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.